Πρώτο Βραβείο στον διαγωνισμό «Σκέψου Κοινωνικά, Δράσε Επιχειρηματικά» στην ΚοινΣΕπ Ρεστία

Βραβείο καινοτομίας στην ΚοινΣΕπ Ρεστία!

Πρώτο βραβείο καινοτομίας στον διαγωνισμό «Σκέψου Κοινωνικά, Δράσε Επιχειρηματικά» απέσπασε η ΚοινΣΕπ Ρεστία, στο πλαίσιο του έργου E-Trairning Centre for Social Enterprises (ETC4SE) για start-up κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ο εθνικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στον όμορφο χώρο του Impact Hub Athens. Το δεύτερο …

Το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στηρίζει την δράση της Ρεστίας

Το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στηρίζει την δράση της Ρεστία συμμετέχοντας στην ανακύκλωση τριχών

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης οι σπουδαστές του τμήματος Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ μαζί με τους εκπαιδευτές τους είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την οικολογική δράση της Ρεστία και την χρήση του οικολογικού φίλτρου Ρεστία το οποίο δημιουργείται από ανακύκλωση αποκομμάτων