Βραβειο καινοτομιας στην ΚοινΣΕπ Ρεστια!

Μερίδιο:

Πρώτο βραβείο καινοτομίας στον διαγωνισμό «Σκέψου Κοινωνικά, Δράσε Επιχειρηματικά» απέσπασε η ΚοινΣΕπ Ρεστία, στο πλαίσιο του έργου E-Trairning Centre for Social Enterprises (ETC4SE) για start-up κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ο εθνικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στον όμορφο χώρο του Impact Hub Athens. Το δεύτερο βραβείο απέσπασε η «Learn-Enjoy-Grow».

Το έργο ETC.4SE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων που θα βοηθήσουν υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες στον κλάδο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Έχει παρατηρηθεί έλλειψη σχετικά με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ενότητες και υλικό καλών πρακτικών που να αναφέρονται σε πραγματικές επιχειρήσεις και να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να αναπτύξουν νέες επιχειρήσεις, που παράλληλα θα αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις.

Αυτό είναι που στοχεύει να προσφέρει το έργο: ευκαιρίες για μάθηση που θα ενθαρρύνει νέους μακροχρόνια άνεργους να μπουν στον επιχειρηματικό κόσμο, να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να είναι κοινωνικά υπεύθυνοι.

Πρώτο Βραβείο στον διαγωνισμό «Σκέψου Κοινωνικά, Δράσε Επιχειρηματικά» στην ΚοινΣΕπ Ρεστία
Πρώτο Βραβείο στον διαγωνισμό «Σκέψου Κοινωνικά, Δράσε Επιχειρηματικά»
στην ΚοινΣΕπ Ρεστία