Συμμετοχή της Restia στο «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Γαλάζια Οικονομία»

Μερίδιο:

Στο συνέδριο «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Γαλάζια Οικονομία», έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής σκηνής της χώρας, της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμαρχος Πειραιά, ο πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά, Αντιδήμαρχοι, Ακαδημαϊκοί παραγωγικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τη στήριξη της γαλάζιας οικονομίας από τις παραπάνω συγχρηματοδοτούμενες δράσεις της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά (https://efd.piraeus.gov.gr/). Παράλληλα, επιδιώκουμε τη δικτύωση και τη ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των φορέων της τετραπλούς έλικας στο πεδίο της γαλάζιας καινοτομίας.

Σας παρακαλούμε να μας επιβεβαιώστε εάν θα μπορέσετε να συμμετέχετε στο πάνελ των καινοτόμων γαλάζιων επιχειρήσεων, όπου επιδιώκετε η αποτίμηση της εμπειρίας σας από τον Διαγωνισμό BlueGrowth Piraeus αλλά και η προβολή της νεοφυούς επιχείρησής σας. Το χρονικό διάστημα της τοποθέτησης σας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Στην περίπτωση που θα συμμετέχετε, σας παρακαλούμε να διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο, συμπληρώστε τον πίνακα με τα στοιχεία του/της ομιλητή/τριας (και εάν θέλετε και σχετική φωτογραφία του/της εκτός του λογότυπου της εταιρείας σας) και σας παρακαλούμε να το μας το κοινοποιήστε το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε ενημερώστε μας όσο πιο άμεσα μπορείτε και πάντως πριν από τις 22/11/23 προκειμένου να αναρτηθεί το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας, εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία!