Τα οικολογικά φίλτρα Ρεστία δημιουργούνται από ανακύκλωση τριχών.