Το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στηρίζει την δράση της Ρεστία συμμετέχοντας στην ανακύκλωση τριχών

Μερίδιο:

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης οι σπουδαστές του τμήματος Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ μαζί με τους εκπαιδευτές τους είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την οικολογική δράση της Ρεστία και την χρήση του οικολογικού φίλτρου Ρεστία το οποίο δημιουργείται από ανακύκλωση αποκομμάτων τριχών για την απορρύπανση των υδάτων. 

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ευαισθητοποιήθηκαν σε περιβαλλοντικά θέματα και θέλησαν να στηρίξουν έμπρακτα μέσα από το επάγγελμα που επέλεξαν να σπουδάσουν την δράση της Ρεστία, συμμετέχοντας στην ανακύκλωση τριχών με σκοπό την δημιουργία του τάπητα και του φίλτρου Ρεστία.

Ο Δημήτριος Γκίρτζαλης, εμπνευστής της Ρεστία και πρόεδρος της, είναι ένας υπεύθυνος και οικολογικά δραστηριοποιημένος πολίτης της χώρας μας.  Με αφορμή το ναυάγιο του 2017 στα εγχώρια ύδατα και γνωρίζοντας τη «μαγική» ιδιότητα της τρίχας να συλλέγει έλαια όντας κομμωτής στο επάγγελμα, σκέφτηκε ότι κάτι θα μπορεί να προσφέρει ο κλάδος που δραστηριοποιείται σε ανάλογο ατυχές συμβάν.

Η τρίχα έχει τη ιδιότητα/δυνατότητα να απορροφάει από 3 έως 9 φορές το βάρος της σε έλαια.  Η Ρεστία χρησιμοποιεί αυτή την ιδιότητα της τρίχας να απορροφά έλαια για να συλλέξει πετρέλαιο και τα παράγωγά του από θάλασσες και ακτές, ναυπηγεία και διυλιστήρια.

Η οικολογική συνείδηση είναι κάτι που καλλιεργείται και χτίζεται και το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ μαζί με τους σπουδαστές του θα στηρίζει πάντα τέτοιες ενέργειες.  

Το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στηρίζει την δράση της Ρεστίας
Το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στηρίζει την δράση της Ρεστίας