Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε απορρίμματα τριχών από κομμωτήρια.